BEIJING | China demands Canada release executive of tech giant Huawei

BEIJING  — China on Thursday demanded that Canada release an executive of Chinese tech giant Huawei…